RAF.cz :: O společnosti - O nás

O společnosti

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

Společnost RAF ARMATURY s.r.o. je předním českým výrobcem kompletních řad vodovodních baterií pákových, kohoutkových i speciálních, včetně jejich příslušenství, s více než dvacetiletou tradicí.

Společnost RAF ARMATURY s.r.o. vznikla v roce 1994 se sídlem v Olomouci.

Zpočátku podnikala v poměrně malých prostorách, ale zájem trhu a expanze společnosti, vedly k nutnosti přestěhování do nových vlastních objektů postavených na „zelené louce“, v nově vznikající průmyslové zóně v městské části Hodolany, v roce 1999.

Na těsnost kartuší u vodovodních baterií je poskytována prodloužená záruka 10 let, což svědčí o tom, že máme důvěru ve vlastní výrobky i schopnosti.

Naše společnost si je vědoma toho, že jen kvalitní výrobek uspěje na konkurenčně – náročném trhu, a proto klade na kvalitu veliký důraz.

Z tohoto důvodu vodovodní baterie z našeho výrobního a obchodního programu, procházejí náročnými testy v akreditované zkušebně – Výzkumném ústavu pozemních staveb Praha, Certifikační společnost a.s. tak, aby ve výrobkovém certifikátu mohla být konstatována shoda s normou ČSN EN 817 u pákových baterií a ČSN EN 200 u kohoutkových baterií, s následným vystavením „Prohlášení o shodě“.

Na základě těchto výrobkových certifikátů a provedených zkoušek je možné konstatovat, že naše výrobky vždy odpovídaly a plně odpovídají současné platné legislativě tj.

  • zákonu č.22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů o technických požadavcích na výrobky
  • nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky v platném znění
  • zákonu č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění
  • vyhlášce MZ č.409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou.

Prodej výrobků společnosti je realizován prostřednictvím sítě smluvních odborných velkoobchodů vodo – topo, maloobchodů, hobbymarketů, internetovým prodejem, ale i v podnikové prodejně v Olomouci, kde si mohou zájemci při nákupu všechny výrobky prohlédnout na vlastní oči.

Servis (záruční i pozáruční) vodovodních baterií zabezpečuje síť  smluvních   servisních středisek po celé České a Slovenské republice. Naším cílem je další zvyšování jejich počtu tak, aby byla servisně pokryta   i nová místa s prodejem baterií RAF.

V naší společnosti je i jinak na servis kladen zvláštní důraz, jako na nedílnou individuální službu související s výrobkem a spokojeností zákazníků.

Ve společnosti je zaveden a udržován Systém managementu jakosti dle ISO 9001, který je podložen certifikátem kvality vystaveným renomovanou společností URS – United Registrar of Systems.

Podpora

Krátce

Filtr

Zvolenému filtru nevyhovují žádné produkty.